งานพัฒนานักศึกษา

สิทธิ์การแก้ไขรายละเอียดแบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเท่านั้น

ทั้งหมด 6 รายการ

ลำดับ ประเภท หัวข้อ ไฟล์ QR Code
1แผนพัฒนานักศึกษาแผนพัฒนานักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 10 ก.ย. 2564
2ปฏิทินการศึกษาปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2564
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 ส.ค. 2564
3ปฐมนิเทศนักศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 ส.ค. 2564
4นักศึกษาวิชาทหารแจ้งแนวทางการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ของสถานศึกษาวิชาทหาร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 ส.ค. 2564
5การแต่งกายประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การแต่งกายในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 ส.ค. 2564
ลำดับ ประเภท หัวข้อ ไฟล์ QR Code
© สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา