แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอน

สิทธิ์การแก้ไขรายละเอียดแบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเท่านั้น

ทั้งหมด 12 รายการ

ลำดับ ประเภท หัวข้อ PDF DOC Folder QR Code
1ภาคปฏิบัติF.ED.004.2 แผนการสอนการพยาบาลในคลินิก
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 ส.ค. 2564
2ภาคปฏิบัติF.ED.003.3 แผนการสอนภาคปฏิบัติ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 ส.ค. 2564
3ภาคปฏิบัติแบบฟอร์ม มคอ.6
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 ส.ค. 2564
4ภาคปฏิบัติแบบฟอร์ม มคอ.4
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 ส.ค. 2564
5ภาคทฤษฎีF.ED.002.2 แผนการสอนภาคทฤษฏีและทดลอง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 ส.ค. 2564
6ภาคทฤษฎีF.ED.001.2 แผนการสอนภาคทฤษฏี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 ส.ค. 2564
ลำดับ ประเภท หัวข้อ PDF DOC Folder QR Code
© สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา